Do egzaminu możesz podchodzić aż zaliczysz. Do zaliczenia wymagane jest minimum 90% poprawnych odpowiedzi.