Do uzyskania certyfikatu wymagane jest obejrzenie wszystkich lekcji wideo i oznaczenie ich w prawym górnym rogu jako „Ukończone” oraz zaliczenie testu na co najmniej 90%.


  • Certyfikat wysyłamy listem priorytetowym. Maksymalny czas oczekiwania na certyfikat to około 14 dni.
  • Najczęstszą przyczyną opóźnień są niepoprawne dane podane do wysyłki, dlatego zwróć szczególną uwagę na poprawność podawanych danych.
  • Zwróć szczególną uwagę na poprawność wpisywanych danych – imię i nazwisko wpisz zaczynając wielką literą, np. „Jan Nowak”.
  • Certyfikat przygotowujemy na papierze do certyfikatów w rozmiarze A5.

Wzór certyfikatu: